Реєстр прав на нерухоме майно

Реєстр прав на нерухоме майно

Послуги надання інформації з державних реєстрів
Реєстраційні дії

Державна реєстрація актів цивільного стану

Звернення у сфері державної реєстрації актів цивільного стану

Прийом громадян
за допомогою відеозв’язку

Спрощення спілкування громадян з державними установами

Реєстр юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців

Отримання інформації або реєстрація юридичних осіб та ФОП.

Для професійних користувачів

Сервіси для користувачів, що здійснюють спеціалізовану діяльність

Діяльність арбітражних керуючих

Інформація про арбітражних керуючих. СЕЗАК

Інформаційні системи

Отримання інформації загального характера

Електронний суд

Послуги судової системи, які надаються в електронному вигляді

Електронний цифровий підпис

Замовлення електронного цифрового підпису

Всі послуги

Перелік всіх послуг Кабінета. Можливість здійснювати пошук послуг за різними параметрами

В Украине заработал открытый электронный реестр прав на недвижимое имущество

Перечень имущества человека можно будет узнать по его фамилии

С сегодняшнего дня в Украине открывается информация о владельцах земли, недвижимости и авто, вступает в силу закон об открытии реестров собственности.

Теперь перечень имущества человека можно будет узнать по его фамилии. «6 октября вступает в силу закон об открытии реестров собственности. Хочу подчеркнуть, что Министерство юстиции уже открыло свои реестры для граждан, но с 6 октября мы открываем поиск по субъектам. Например, если в реестре недвижимости ранее только по адресу можно было найти отдельный объект, то сейчас вы можете ввести фамилию и увидеть, что данное лицо имеет зарегистрированным на себя на территории Украины», — прокомментировала закон заместитель министра юстиции Наталья Севостьянова.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко одобрил закон, открывающий доступ к реестрам владельцев недвижимости, транспортных средств и земли. Закон будет способствовать усилению общественного контроля за властью, снижению уровня коррупции и усилению защиты права собственности, восстановлению доверия у граждан к системе власти в Украине, вводит дополнительные меры контроля за лицами, назначаемыми на ответственные должности в органах государственной власти и местного самоуправления, а также создает условия для обеспечения открытости, прозрачности и публичности власти всех уровней.

Центр надання адміністративних послуг м. Харкова

Надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно

Суб’єкт надання адміністративної послуги:

Департамент реєстрації та цифрового розвитку ХМР

Особи, об’єкти нерухомого майна яких знаходяться на території України

Центри надання послуг, у яких можливо отримати послугу:

 • Центр надання адміністративних послуг м. Харкова (м. Харків, Гімназійна наб, 26)
 • Регіональний центр послуг (м. Харків, пр.Тракторобудівників, 144)

Документи, які подаються:

 1. Заява про надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно у формі інформаційної довідки (формується та роздруковується адміністратором Центру надання адміністративних послуг)
 2. Документ, що посвідчує особу заявника (уповноваженної особи у разі подання нею документів) : паспорт громадянина України, посвідка на проживання особи, яка мешкає в Україні, національний, дипломатичний чи службовий паспорт іноземця або документ, що його замінює. У разі вилучення у громадянина України паспорта громадянина України у зв’язку з отриманням дозволу для виїзду за кордон на постійне проживання документом, що посвідчує особу громадянина України, є паспорт громадянина України для виїзду за кордон з відміткою про постійне проживання за кордоном. Документом, що посвідчує особу, яка не досягла 16-річного віку, є свідоцтво про народження. (пред’являється)
 3. Копія реєстраційного номеру облікової картки платника податків, крім випадків, коли особа через свої релігійні або інші переконання відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податку та має відмітку в паспорті громадянина України
 4. Документ, що підтверджує повноваження особи, що діє від імені заявника (пред’являється)
 5. Документ, що підтверджує внесення плати за надання інформації з Державного реєстру прав, крім випадків, передбачених законом. За відсутності такого документа заява не приймається.
Читать еще:  Городской социальный стандарт дохода неработающих пенсионеров

Платність надання адміністративної послуги: Платно

За отримання інформації з державного реєстру прав справляється адміністративний збір у розмірі:

0,025 розміру прожиткового мінімуму для непрацездатних громадян — отримання інформації в паперовій формі- 50 грн.;

0,0125 розміру прожиткового мінімуму для непрацездатних громадян — отримання інформації в електронній формі- 20 грн.

Отримувач: УК мХаркові/мХарк i в/22012700

Код отримувача: 37999649

Банк отримувача: Казначейство України (ЕАП)

Код банку отримувача: 899998

Код класифікації: 22012700

Призначення платежу: Плата за надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, за одержання інформації з інших державних реєстрів, держателем яких є центральний орган виконавчої влади з формування та забезп .

У разі обрання особою варіанта отримання інформації з державного реєстру прав про зареєстровані речові права в цілому щодо суб’єкта речового права, обтяження адміністративний збір справляється в установленому розмірі за кожні 25 сторінок інформації.

Спосіб отримання послуги:

Особисто суб’єктом звернення або уповноваженою ним особою за наявності документа, що посвідчує особу. Уповноважена особа повинна мати також оригінал документа, який підтверджує іі повноваження.

В електронній формі — через Кабінет електронних сервісів Мін’юсту

Строк надання адміністративної послуги:

Надання інформації з Державного реєстру прав у паперовій формі здійснюється у строк, що не перевищує одного робочого дня з дня реєстрації відповідної заяви в Державном реєстрі прав

Результат надання адміністративної послуги:

Надання інформації з державного реєстру прав на нерухоме майно в електронній або у паперовій формі

Підстави для одержання адміністративної послуги:

Інформація з Державного реєстру прав у паперовій формі надається за заявою особи, яка бажає отримати таку інформацію, або уповноваженої нею особи.

Інформація з Державного реєстру прав надається незалежно від місцезнаходження нерухомого майна.

Інформація з Державного реєстру прав за бажанням особи, яка отримує таку інформацію, може містити, крім відомостей про зареєстровані речові права на нерухоме майно та їх обтяження, відомості про виникнення, перехід та припинення права власності та інших речових прав на нерухоме майно, обтяження таких прав щодо запитуваного суб’єкта або об’єкта нерухомого майна, а також про внесені зміни до відповідних записів Державного реєстру прав та реєстрів у хронологічному порядку.

Нормативні акти, які регламентують надання адміністративної послуги

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата:

 1. ст. 34 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1952-15/page3

Вичерпний перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги:

 1. Заява не підлягає реєстрації у базі даних заяв виключно у разі відсутності документа про внесення плати за надання інформації з Державного реєстру прав, крім випадків, передбачених законом.
 1. Інформаційна_картка.pdf Завантажити (274 KB)

Департамент адміністративних послуг та споживчого ринку Харківської міської ради

ЦЕНТР НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ М. ХАРКОВА

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

Copyright ©2016 Центр надання адміністративних послуг м. Харкова

Реестр недвижимого имущества: как самостоятельно получить информационную справку

Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество (далее — Реестр) — это единая государственная информационная система, обеспечивающая обработку, хранение и предоставление сведений о зарегистрированных вещных правах на недвижимое имущество и их обременениях, об объектах и субъектах этих прав.

Таким образом, именно в этом Реестре содержится информация о вашем праве собственности на недвижимое имущество, а также о существующих обременениях этого имущества.

Читать еще:  Посменный график работы трудовой кодекс

С 1 января 2016 государственная регистрация вещных прав на недвижимое имущество осуществляется на основании принятого государственным регистратором* решения и формируется в электронном виде в Реестре.

Решение государственного регистратора в день его принятия размещается на веб-портале Минюста для доступа к нему заявителя с целью просмотра, загрузки и печати.

По желанию заявителя решение государственного регистратора (например, о регистрации права собственности) может быть распечатано и выдано в бумажном виде. При этом такая распечатанная информация с Реестра не будет на специальном бланке, с подписью и печатью.

В Постановлении Кабинета Министров Украины от 25 декабря 2015 года №1127 “О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и их отягощений” предусмотрено, что решение государственного регистратора в бумажной или электронной форме имеют одинаковую юридическую силу и содержат обязательную ссылку на Реестр.

При заключении сделок у нотариуса (например, купли-продажи) информация о переходе права собственности также вносится в Реестр, о чем выдается выписка.

Услуги, которые возможно получить с помощью доступа к Государственному реестру вещных прав на недвижимое имущество через Кабинет электронных сервисов Министерства юстиции Украины:

 1. оформить информационную справку с Реестра;
 2. проверить документ, который вам был выдан Реестром;
 3. предварительно подать заявления о государственной регистрации прав и их отягощений;
 4. получить информацию о состоянии рассмотрения заявления (запроса);
 5. поставить объект недвижимого имущества на контроль.

Одно из самых популярных действий — получение информационной справки (выписки) из Реестра.

Такую информационную справку возможно получить тремя способами:

 • у государственного регистратора;
 • у нотариуса;
 • самостоятельно.

Самый удобный и быстрый способ, который требует от вас минимум усилий и денег, это самостоятельное оформление выписок на сайте Министерства юстиции Украины .

С ним и предлагаем ознакомиться.

Пошаговая инструкция получение информационной справки с Реестра подробно описана на сайте Министерства юстиции.

Что важно знать?

 1. Для получения информационной справки нужно зарегистрироваться как новый пользователь в Кабинете электронных сервисов (если вы до этого не были зарегистрированы). В результате регистрации вы получите электронную почту mail.gov.ua. Правила регистрации нового пользователя доступны по ссылке .

Доступно два способа регистрации — с использование идентификационного кода* (ИНН) либо с использованием электронной цифровой подписи (ЭЦП).

 1. Войти уже зарегистрированным пользователям в Кабинет электронных сервисов возможно тремя способами, а именно через:
 • логин и пароль (если у вас создана учетная запись на mail.gov.ua);
 • ЭЦП;
 • BankID.

Что такое BankID и ЭЦП можете ознакомиться по ссылке .

 1. После входа в Кабинет электронных сервисов необходимо подтвердить свои данные, в том числе указать серию и номер паспорта. Если у вас оформлен паспорт в виде ID-карты, указываете только номер.
 2. Получить сведения о зарегистрированных вещных правах на недвижимое имущество с Реестра можно по:

— регистрационному номеру объекта недвижимости;

— кадастровому номеру земельного участка;

— идентификационным данным физического или юридического лица.

 1. Оплата составляет 20 грн. без учета комиссии банка . С комиссией банка чаще всего эта сумма составляет 23 грн.

Оплату нужно осуществить сразу, указав данные своей банковской карты.

 1. После оплаты информационная справка с Реестра отправляется на вашу почту mail.gov.ua (если вы ее регистрировали). Чтобы справку получить сразу, просто нажмите “назад” со страницы оплаты. Откроется окно, в котором и будет ваша информационная справка. Ее возможно скачать, сохранить либо распечатать.

Внимание! Информационная справка с реестра формируется по частичному совпадению, например, по поиску за ФИО. Возможны случаи, что в справке отображается не принадлежащее вам имущество. В такой ситуации рекомендуем обратиться к государственному регистратору либо нотариусу еще за получением еще одной справки с достоверной информацией.

*Регистрационный номер учетной карты плательщика налогов

Статья подготовлена в рамках проекта “Юридическая поддержка населения, пострадавшего вследствие конфликта на востоке Украины”, который реализуется при поддержке Швейцарского агентства развития и сотрудничества (SDC). Информация и взгляды, изложенные в этой статье, являются мнением авторов и не обязательно отражают официальную позицию Швейцарского агентства развития и сотрудничества (SDC)

Читать еще:  Проверить российский паспорт на действительность

Прекратили выплачивать пенсию по спискам “Аркана”: КАК ЗАЩИТИТЬ СЕБЯ?

Корисна інформація для студентів ВПО та учнів професійно-технічних закладів

Одержання інформації з Держаного реєстру речових прав на нерухоме майно (витяг, виписка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно)

Максимальні результати при мінімальних строках!

 • Швидко
 • Якісно
 • Перевірено надійність
 • Без особистої присутності
 • Справедливі ціни

Хочу поблагодарить юридическую компанию «ЮСТИКОН» за проделанную работу. Заказывал ус… Читати повністю

Хочу поблагодарить компанию «Юстикон» за профессиональную работу. Оформляли с их помо… Читати повністю

Стисло про послугу

Ви збираєтеся продати квартиру, земельну ділянку, інше нерухоме майно?

Хочете дізнатися, кому була надана інформація про Ваші права на нерухомість?

Отримання Витягу з Реєстра прав на нерухоме майно є неодмінною умовою здійснення угоди з нерухомістю, передачею її під заставу, а також для вступу в спадок (раніше — довідка-характеристика БТІ).

Якщо Ви є власником або правовласником нерухомості, орган державної реєстрації прав зобов’язаний за Вашою заявою надати виписку про осіб, що отримали відомості про майно, що належить Вам.

Звернувшись до нас, Ви отримаєте Витяг в необхідний термін, уникнувши при цьому простою в чергах, неодноразового відвідування державних реєстраторів, необхідність вивчати законодавство.

За відсутності в Реєстрі прав інформації про нерухоме майно фахівці компанії «ЮСТІКОН» допоможуть Вам зареєструвати права, проконсультують Вас відносно переліку необхідних документів, або ж самостійно проведуть реєстрацію.

Вартість послуг

Що входить у наші послуги

 • консультація з питань отримання інформації з Реєстру прав на нерухоме майно
 • підготовка документів для отримання інформації з Реєстру прав на нерухоме майно
 • сплата офіційних платежів
 • супровід отримання інформації з Реєстру прав на нерухоме майно

5 причин замовити у нас

 • Наша компанія надає послуги в цій сфері з 2008 року
 • Ми гарантуємо дотримання обумовлених термінів отримання інформації з Реєстру прав на нерухоме майно
 • Наші фахівці мають тривалий досвід взаємодії з уповноваженими органами
 • Ми проконсультуємо Вас безкоштовно
 • У Вас не буде необхідності неодноразового подання заяви, документів і сплати обов’язкових платежів
 • Ми гарантуємо результат, а якщо він не досягнутий — не вимагаємо оплати наших послуг, про що прямо вказуємо в договорі
 • І, нарешті, найкраща характеристика нашої роботи — це наші клієнти

Звертайтеся, і ми гарантовано досягнемо бажаного вами результату!

Детально про послугу

Відповідно змінами до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» орган державної реєстрації (державний реєстратор) або нотаріус надає інформацію з реєстру прав на нерухоме майно в формі Витягу.

Витяг з Державного реєстру прав можуть отримати:

 1. власник нерухомого майна;
 2. особа, що має речове право на чуже нерухоме майно;
 3. спадкоємець (правонаступник — для юридичної особи);
 4. власник квартири, житлового або нежитлового приміщення у багатоквартирному будинку при створенні об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, житлово-будівельні кооперативи про суб’єктів права власності на житлові і нежитлові приміщення в такому будинку

Також витяг можуть отримати уповноважені особи вказаних вище суб’єктів.

Витяг про державну реєстрацію іпотеки, або іншого обтяження шляхом подання заяви можуть отримувати будь-які фізичні і юридичні особи.

Власник або правовласник майна може звернутися із заявою в орган державної реєстрації за наданням виписки про осіб, що отримали відомості про права і обтяження прав на нерухоме майно, яке йому належить.

Не пізніше наступного робочого дня після вступу заяви Орган державної реєстрації прав зобов’язаний надати інформацію або відмову в наданні.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector